Conso Poland

  • ul. Legnicka 55F
  • 54-203 Wrocław
  • info@conso.pl
  • +48 71 756 67 50
  • +48 71 714 22 54
  • https://www.conso.pl

Отдел Резервации

  • Консо ООД е с централа в гр. Вроцлав, Полша на ул. Легницка 55Ф, регистрирано в Националния регистър на съда във Вроцлав - VI Търговски отдел под номер KRS 0000356846.
  • NIP: 894-29-98-563
  • REGON: 021262436