Модел на сътрудничество

Изберете начин на сътрудничество или се свържете с нас за да обсъдим най-подходящото решение

ПРЕДПЛАТЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ

Авансово плащане с кредитна карта

Брандирани хотелски ваучери

Back Office система за управление на Вашите резервации

Отчет на всички продажби в реално време

Експортиране на резервациите към други счетоводни системи

КРЕДИТНА ЛИНИЯ

Заплащане на резервациите след настаняване

Индивидуално определяне на кредитния лимит

Възможност за създаване на мрежа от под-агенции

Брандирани хотелски ваучери

Back Office система за управление на Вашите резервации

Отчет на всички продажби в реално време

Експортиране на резервациите към други счетоводни системиs