Conso Poland

  • ul. Legnicka 55F
  • 54-203 Wrocław
  • info@conso.pl
  • +48 71 756 67 50
  • +48 71 714 22 54
  • https://www.conso.pl

Dział Rezerwacji

  • Conso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 55F, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356846.
  • NIP: 894-29-98-563
  • REGON: 021262436